סדר הוצאת ס"ת לחזן שאמי

53.00 40.00


לכל ימות השנה והמועדים כולל "מי שבירך", השכבות, פזמונים ועוד. עם קריאת התורה ותיקון קוראים לשני וחמישי ומנחת שבת, וכן לר"ח וחוה"מ.


נערך ע"י: ר' שחר בוסי הי"ו.


 


להגדלה לחץ על תמונת הספר...


 


-
1
+
0