ספר התרגום

80.00 60.00


כולל תרגום אונקלוס על התורה ותרגום יונתן בן עוזיאל על ההפטריות באותיות מאירות עיניים, בנוסחאות מבוררות ומדויקות עפ"י כתבי יד.

-
1
+
0