r בית דוד - נוסח תימן
23 ינואר

ברחוב הרב משולם 8. רחובות


הוקמה ב-1912 ע"י זכריה בן דוד שרעבי. הגבאי יורם שרעבי. משפחות המתפללים שרעבי,יחיא,חראזי,תעסה,משולם,ונה,עוזירי,בדישי,עדני.

0