r בשעט"ו עיתון "לפני המחנה" יוצא לאור - נוסח תימן

בשעט"ו עיתון "לפני המחנה" יוצא לאור

23 ינואר

לאחר חודשי התארגנות ובניית מערך הפצה, בשעה טובה ומוצלחת יודפס היום אחה"צ הגיליון הראשון של עיתון "לפני המחנה". באתר "נוסח תימן", אנו חושפים את עמודו הראשון של העיתון!
בגיליון הראשון 16 עמודי צבע ב-50,000 עותקים.
תודתנו למברכים ולאלה שכבר הציעו את עזרתם בהפצת העיתון!
העיתון יופץ בחינם דרך בתי כנסת ומרכזי קניות במאות נקודות ישוב..
העיתון יופץ מנהריה ועד אילת.
דרושים מפיצים מקומיים לסיוע בהפצת העיתון בכל רחבי הארץ.
ניתן לייצור קשר בנייד: 052/3464727
או במייל: 
L.H.8800080@gmail.com


0