r השפעת התמורות המדיניות על יהודי צנעא - נוסח תימן

השפעת התמורות המדיניות על יהודי צנעא

23 ינואר

מאמר מקיף העוסק בהשפעת התמורות המדיניות אשר חלו בתימן על יהודי צנעא.
מאת: מנשה ענזי הי"ו.


למאמר לחץ כאן

0