r יום עיון מכוחו של עודד - נוסח תימן

יום עיון מכוחו של עודד

23 ינואר

לחץ כאן לצפייה בהזמנה… 


 


בתכנית:


16:30 – התכנסות ותפילת מנחה


17:00 – הרב אליקים צדוק הי"ו ישיבת "תורת חיים" יד בנימין.


בנושא: ברכנו ממאור פניך.


17:45 -הרב שבתי סבתו הי"ו ראש ישיבת "נתיבות יוסף" מצפה יריחו.


בנושא: לדוד ה' אורי וישעי.


18:45 – הרב רצון ערוסי הי"ו רבה של ק. אונו וחבר מ. הרבנות הראשית לישראל.


בנושא: אור ההלכה ואור האמונה.


 


תפילת ערבית


 


מנחה: הרב אדיר דחוח-הלוי הי"ו 


 


 


אולם ממוזג, מקומות נפרדים לנשים, כיבוד קל

0