r ירחי כלה - נוסח תימן

ירחי כלה

23 ינואראנו שמחים להודיע על קיום ירחי כלה חורף בהשתתפות:


הרה"ג פנחס קורח שליט"א


שתתקיים אי"ה מיום רביעי ועד מוצש"ק


בתאריך כ"ט חשון – ג' כסלו תשע"ז (30.11-3.12.16)


 


מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם ! ! !


פרטים והרשמה ב:  03-6227777


  


להגדלה לחץ על התמונה…


 

0