r מזל טוב למרן הגר''ש קורח שליט''א גאב''ד ב''ב - נוסח תימן

מזל טוב למרן הגר"ש קורח שליט"א גאב"ד ב"ב

23 ינואר

השבת אי"ה יתקיים הקידושא רבה לרגל הולדת הנינה למרן הגר"ש קורח שליט"א גאב"ד ב"ב.
השבת פר' מקץ-חנוכה רבים יגיעו לעיר ביתר לרגל הקידושא רבה לנינת מרן הגאון רבי שלמה קורח שליט"א נכדת הגאון רבי עמרם קורח שליט"א דומ"ץ בעיר ביתר בת לחתנו הרב שלמה כלף שליט"א הקידושא רבה יערך בבית מדרשו בעיר ביתר.
הציבור מוזמן.

0