r מסיבת חנוכה ארגון 'שערי הלכה' ברחובות - נוסח תימן

מסיבת חנוכה ארגון 'שערי הלכה' ברחובות

23 ינואר

שלשום (יום ג') נערכה מסיבת חנוכה על ידי ארגון 'שערי הלכה' ברחובות בהשתתפות קהל רב. גולת הכותרת במסיבת החנוכה היה מעמד מרגש של סיום לימוד הלכות שבת בשיעור הנערך מידי יום מתוך השולחן ערוך, תוך שימת דגש על מנהגי תימן. שיעור יחודי זה מושך אליו רבים מבני העיר רחובות ומחוצה לה.

הרבנים העלו על הנס את חשיבות לימוד ההלכה בכלל, והלכות שבת בפרט.

את הערב פתח הרב מיכאל לסרי בענייני דיומא בהרצאה מעניינת ומחוייכת בדבר חיזוק לימוד ההלכות ובפרט בימי החנוכה. אחריו נשא דברים הרב הגאון אבירן יצחק הלוי שליט"א חבר בית הדין תל אביב אשר הסביר את מהות ימי החנוכה אשר המעטים נצחו את הרבים ומלחמת החשמונאים להרבות קדושה בעם ישראל, כמו כן כשותף לפעולות 'שערי הלכה' שיבח את חשיבות לימוד ההלכה.

את פרק הנאומים חתם מייסד וראש הארגון הרה"ג אמיתי גדסי שליט"א מו"צ בבית ההוראה ורב קהילת 'שערי הלכה' אשר סיים את הלכות שבת והאריך בדבריו המרתקים על חשיבות הלימוד, ובפרט יחד עם ציבור הלומדים אשר באים מידי יום לבית המדרש בהתמדה עצומה. הרב העלה על נס את נשות הלומדים אשר שולחות את בעליהם ללימוד בבית המדרש ושכרם מרובה מאוד. במעמד זה הכריז הרב שתכף לאחר החנוכה מתחילים ללמוד הלכות ברכות בצורה מקיפה ויסודית.

השיעור מתקיים בבית יד לשבים רח' שוסיוב 2 רחובות.

את הערב ליוו קטעי שירה וריקודים עם הזמר מאיר חגבי הי"ו שהיטיב לשיר שירים חסידיים ותימניים.

משתתפי הסיום יצאו בתחושה עילאית של התעלות רוחנית.

 

 


 שולחן הנשיאות – מימין לשמאל הרה"ג אמיתי גדסי שליט"א – רב 'שערי הלכה' – רחובות, הרה"ג אבירן יצחק הלוי שליט"א – חבר בית הדין תל אביב-פו, ר' אלדד גדסי הי"ו – ראש המועצה הדתית – רחובות, ר' אבנר אקוע – סגו ראש העיר רחובות.

 

 


הרה"ג אמיתי גדסי שליט"א רב 'שערי הלכה' – רחובות.

 

 


הרה"ג אבירן יצחק הלוי שליט"א – חבר בית הדין תל אביב-יפו

 

 


ריקודים של שמחה

0