r סיקור שמחת בית השאובה במוצאי חג הסוכות, התשע"ג - נוסח תימן

סיקור שמחת בית השאובה במוצאי חג הסוכות, התשע"ג

23 ינואר

בשמחת תורה אמיתית, במעמד מרומם, נשגב וקדוש ו"ברוב עם הדרת מלך" ובהשתתפות רבנים אישים רבים התקיימה במוצאי חג הסוכות (תשע"ג) שמחת בית השאובה וחלוקת פרסים יקרי ערך ומלגות לאברכים ותלמידים מצטיינים בלימוד תורתנו הקדושה – בכלל, ובלימוד מסורת ומורשת יהדות תימן המעטירה והמעתירה – בפרט. מאות אנשים, נשים וטף, מכל רחבי הערים רמת גן ובני ברק, כמו גם ממקומות אחרים בארץ הגיעו, התאספו ונקבצו "בלב אחד כאיש אחד" בבית הכנסת המרכזי ליהדות תימן "נוה שלום הכוהן" ואשר משמש גם כמרכז תורני, בשכונת רמת עמידר השוכנת בגבול שתי הערים הנ"ל.


את הערב המיוחד יזמו וארגנו כבוד הרבנים: הרה"ג יוסף עראקי – רב בית הכנסת והרה"ג אבירן יצחק הלוי – חבר בית הדין הרבני (מחוז ת"א) שאף נשאו דברי תורה וחיזוק וחלקו פרסים ומלגות. הרה"ג אריה נדב – רב שכונת רמת עמידר נשא דברי תורה וברכה מיוחדים כשהוא מביא בשם "החתם סופר" שהפסוק "אתה בחרתנו, אהבת אותנו ורצית בנו" רומז על שלוש הרגלים, כדלקמן: בחרת – רומז על פסח. אהבת – רומז על שבועות ורצית – רומז על חג הסוכות משום "שהקב"ה נתרצה לעמו ישראל סופית ביום ט"ו בתשרי". ודו"ק. את עיריית ר"ג ייצגו בכבוד מר אביהוא בן משה – סגן ראש העיר ומר חיים גלרמן – חבר מועצת העיר ויו"ר המחלקה לתרבות תורנית שאף בירכו והבטיחו להמשיך ולתמוך "במפעל התורני המדהים" כדי להגדיל תורה ולהאדירה.


התרגשות רבה ביותר אחזה בקרב מאות הנוכחים ובעיקר בקרב האברכים ותלמידי הישיבות הקדושות כשעלו אחד אחר השני לקבל את הפרסים ואת המלגות. מיד לאחר מכן, הזמר משה ערוסי הנעים בקולו מחרוזות שירי קודש והסטנדפיסט החרדי בועז גדקא הרקיד והצחיק. השמחה נמשכה מספר שעות כשקולות שירה וריקוד נשמעים ונראים ברחבי השכונה וזאת באמצעות מערכת תאורה, הגברה וצג ענקי שהותקן מבעוד מועד ברחבה שע"י בית הכנסת.


כאמור, רבנים ואישים רבים הגיעו מרחבי וגם מחוץ לערים ר"ג וב"ב, כמו למשל: הרה"ג אמיתי גדסי – רבה של קהילת "שערי הלכה" (רחובות), מר ציון קאפח הי"ו ועוד, וזאת כדי להשתתף בשמחה גדולה ומיוחדת זו שאפילו זקני השכונה העידו ש"שמחה אשר כזו טרם נראתה בשכונתם כבר שנים רבות", ד"ר מוטי גולן, חוקר יהדות תימן ומרצה ללימודי יהדות ואקטואליה שאף ענה לשאלת אחד הרבנים ובכך סיכם את הלילה המיוחד והקדוש הלזה: "המשנה במסכת סוכה [פרק ה', משנה ב'] כאשר היא באה לתאר את שמחת בית השאובה (שהתקיימה בזמן שבית המקדש היה קיים) ועוצמתה הרבה, פתחה וקבעה: 'מי שלא ראה שמחת בית השאובה לא ראה שמחה מימיו'. הרשני על משקל מימרת חז"ל להמשיך ולומר: 'מי שלא ראה את הברק, הזיק ובעיקר את שמחת הלב שנצנצה בעיני תלמידי ובחורי הישיבות הקדושות בעת שעלו לקבל את הפרסים והמלגות מידי כבוד הרבנים הנ"ל, לא ראה מימיו מהי שמחה אמיתית של צעירי הצאן הי"ו, המקדישים לילם כיומם, בלימוד תורתנו הקדושה".

0