r על הניקוד ומסורת הקריאה בתימן - נוסח תימן

על הניקוד ומסורת הקריאה בתימן

23 ינואר

מאמר מרתק ומקיף על הניקוד ומסורת הקריאה בתימן מאת: השה"ט אדם בן נון הי"ו


למאמר לחץ כאן


 

הרב יוסף עמר זצ"ל


והרב יוסף צדוק (הזהב) זצ"ל


בהקלטה של מסורות הקריאה.

0