r עת לעשות לה' בבחירות! - נוסח תימן

עת לעשות לה' בבחירות!

23 ינואר

עת לעשות לה'!
צילום עדכני של המציאות הפוליטית בישראל בעשרות השנים האחרונות. אין ולא היה לעדה התימנית בישראל נציגות נבחרת בכנסת. גם אין מי המתיימר לייצג אינטרסים של בני העדה התימנית בפני הרשויות. הקהילה התימנית כעדה, לא מצוינת כלל כגורם ואפילו זניח במפה הפוליטית בישראל של המאה ה-21.
יש לכך סיבות רבות. בטור זה לא אתייחס לסיבות דווקא. ראוי, ולסיבות יוקדש טור נפרד לאחר הבחירות כסיכום. 
קצת יותר משבועיים לפני הבחירות עולה השאלה, מי מהמפלגות הקיימות ראויה לבוחרים הפוטנציאלים מקרב העדה. 
אסקור את ההוויה הפוליטית ואנמק למי מקרב המפלגות, אין להצביע עבורו בבחירות הקרבות. ולמה חשוב ששיח זה יתנהל ויובא לידיעתם של ראשי המפלגות השונות.
בראש ובראשונה ש"ס. מפלגה ולא תנועה. תנועה – נמצאת בהתחדשות תמידית. ואת ש"ס נכון יותר להגדיר כמפלגה שבסיוע "הפרד ומשול", מצליחים "באופן עצמאי" לדברר בשם עדות, ואין מוחה!
מפלגת ש"ס מתיימרת לייצג אינטרסים של עדות המזרח בכללם, לרבות התימנים. אך למרבה הצער, אנו אפילו לא נספרים!
יש בינינו רבים התוהים ושואלים, למה העדה התימנית נצרכת בכלל לייצוג במרחב התורני. רבים וטובים מבניה השתלבו בישיבות אשכנזיות, ויש שהשתלבו גם בישיבות הספרדיות. 
למה צריך עוד לאחר למעלה מששה עשורים של קיבוץ גלויות, להמשיך ולהיות נבדלים?
בסוף שנות הארבעים של המאה הקודמת, התבטא החזון אי"ש זצ"ל לנוכח העלייה הגדולה מתימן, ואמר "מי שרוצה לראות, איך נראה יהודי בתקופת הגמרא, ילך למחנות העולים של יהודי תימן".
ולא רק גדול הדור המופלא החזון אי"ש זצ"ל, אפילו גויים יודעים להבחין בבירור!!!
בהקשר זו, חביב עלי סיפור אמיתי מלפני למעלה משלושה עשורים. יוצריו הגויים של הסרט המפורסם, עתיר התקציבים (עשרות מיליוני דולרים) "מצדה", הגיעו לישראל לצורך עריכת תחקיר. בין שאר הנושאים אותם התבקש צוות התחקיר לבדוק לצורך צילומים אוטנטיים, איזו עדה או קהילה, ממחישה ובולטת בהנהגותיה, בדמיונם את סיפורי התנ"ך, וראו "הפלא ופלא", מתוך עשרות עדות וקהילות שנבדקו, קבעו צוות התחקירנים, כי ללא ספק, יהודי תימן הם המקוריים בהליכותיהם ובמנהגיהם, הם ללא ספק אלה אשר ממחישים יותר מכל עדות ישראל את היהודי המקראי.
וישנו סיפור אמיתי נוסף, אשר רבים ממשתתפיו בחיים.
לפני כארבעה עשורים יצאה אחת מלהקות המחול התימני עם הזמר אהרן עמרם, לסיבוב הופעות בדרום אמריקה. בין שאר המדינות, הופיעו בברזיל. באותה תקופה התגלה בג'ונגל שבברזיל שבט אינדיאני פרמטיבי ביותר, שעיקר חיותם היה על עצים, שם קבעו את משכנם. בני השבט הסתובבו ללא בגדים. זקני השבט בהרגלם, טיפסו על עצים כחתולים. המיסיונרים מיהרו ל"תרבת" את בני השבט וללמדם את דתם, הנצרות. בין כך לימדום את ספר התנ"ך. 
בין השאר נקבע ללהקה התימנית הופעה בפני בני שבט זה. במהלך המופע, עלה אהרן עמרם לבוש בלבוש תימני ועטור בזקן לשיר על הבמה בליווי 2 רקדנים. לפתע, מבין הקהל קמה זקנה אינדיאנית, וצעקה בקול, זה יהודי! 
אפילו תת אדם, שירד לא מכבר מהעצים, מזהה בבחינת "כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'" (הרמב"ם).
החזון אי"ש, רבים מגדולי ישראל האשכנזים, התבטאו בנחרצות ובמעשים תוך עידוד, בזכות שימור מסורת יהדות תימן ובחשיבות הקמת ישיבות ומוסדות תורניים לשימור מורשתה הרוחנית של יהדות תימן. גדולי תורה ספרדים, אין קולם נשמע בבירור בנושא. מחלקם נשמע כי ספרי התורה פסולים, וכי אנו חייבים להיטמע במרחב הספרדי. נו….
המציאות הפוליטית בישראל הייתה צריכה להיות שונה. תחת הרס, בניה. תחת ניסיונות פירוד תמידיים, סיוע ונתינת כתף לבנין עדה, שהיא סמל לאשר היה, ודוגמא למה שצריך וחייב להיבנות בעם ישראל.
קיימת עדה קדושה בישראל אשר ממחישה באורח חייה ובהנהגותיה את עם ישראל המקורי, המקראי, עדה ייחודית שעיקר תכניה והנהגותיה לא הורקו מכלי אל כלי במשך אלפי שנים, וכולם במרחב הפוליטי מבקשים דווקא את זו העדה הקטנה יחסית, לבטל ולמחוק ביד גסה.
היאך עולם הפוך? 
לנוכח האמור לעיל וכי אפשר ועדיין תתקיים השאלה, על חשיבות ייצוג התימנים במרחב הפוליטי?
מי ידאג להקמת עולה של תורה נאמנה ומקורית בעדה התימנית? הספרדים…????
לא ייאמן, כמה עשרות מיליוני דולרים מוכנה המדינה להשקיע, לשימור אתרי מורשת יהודיים. קברים ומבנים בארץ ישראל. העדה התימנית אפילו לא נספרת בחלוקת המשאבים לשימור מורשתה. 
אם אחרים לא מבינים, עלינו מוטלת האחריות להלחם, שתורת ישראל, מנהגים והליכות קודש יהודיים מקוריים לא ישכחו!
בש"ס, התימנים לא נספרים! בש"ס, מעולם התימנים לא נחשבו כעדה שיש להשקיע משאבים בשימור מורשתה. בש"ס, תמיד פועלים למעט בחשיבות מנהגיה ומורשתה וד"ל.  
הליכוד ביתנו. תנועה זו משמשת בית חם לרבים מבני העדה וגם מקרב הכיפות הסרוגות. אלה המנווטים את "הקבוצה התימנית" במרכז הליכוד, למיטב ידיעתי עיקר עיסוקם הוא במרכז הליכוד, סביב הנבחרים במרכז.
על עצם ההתארגנות ועל ההצלחה, מגיע להם יישר כח גדול!
אך הנאה לבני העדה בכללם, אין ולא היה!
הבעת מחאה כפי שתפורט להלן, אפשר ותביא שינוי. לכן, גם "הליכוד ביתנו" זו לא ראויה בשלב זה לאימון ולהצבעת בני העדה.
"יהדות התורה" – שקועה במאבקים פנימיים. סעודתם אינה מספקת, לצורכיהם! להצביע ג' כמחאה וללא הנאה?! גם זו אפשרות במידה ויקבלו לתוכם את העדה התימנית ויתחייבו להפריש גם לקהילה התימנית את נתחה, אך במפורש מפלגה זו בעדיפות שנייה!
האמת, יש לנו להלין בעיקר על עצמינו! כל קבוצה ואפילו תת קבוצה בעדה היא בבחינת "קופץ בראש", להיות מאן דאמר. לכולם, לכל הקבוצות אצה הדרך, אין כבוד לישישים שבחכמי תימן, אלה שקנו חכמת חיים בנוסף לגדלותם התורנית.
בעניין זה חייב שההתעוררות תבוא מקרב הצעירים לאיחוד הניתן ולפתח של תקווה!
הגיע הזמן לבוא חשבון, ולומר עד כאן!
המחאה חייבת להיות בקלפי.
למרות זיקתנו הטבעית הברורה לש"ס מחד ולליכוד מאידך, חייבים להביע את מחאותינו ביד רמה.
הדרך האחת המומלצת, לשים בקלפי פתק לבן.
והיה ואם בכל ישוב בעל אוכלוסיה תימנית ברובו, יספרו מאות רבות של פתקים לבנים, אזי קרוב לוודאי שעובדה זו תשפיע על מקבלי ההחלטות.


 

0