r פתק לבן - מאמר אחרון ומסכם - נוסח תימן

פתק לבן – מאמר אחרון ומסכם

23 ינואר

מקריאת התגובות באתר זה בנושא הבחירות הקרובות, מבקש אני לחדד ולהרחיב בטור זה את מסר ומשמעות ה"פתק הלבן", ממש רגע לפני הבחירות.
למציעים להקים מפלגה תימנית עצמאית. אחוז החסימה עומד על 2%. המשמעות היא שלהיבחר לכנסת צריך בין 70,000 ל-80,000 מצביעים מינימום. זה לא נראה ריאלי בלשון המעטה, זה לא נראה ריאלי לפחות בשלב זה. ועוד, יציאה רצינית לבחירות מחייבת היערכות כספית בהיקף של מיליונים, שלא נצא נלעגים בסגנון "יען". משהו מכיר תורם???

משמעות "הפתק הלבן".
אפשרות הצבעה באמצעות "פתק הלבן" מעוגנת בחוק בישראל, ובכל המדינות הדמוקרטיות בעולם!
הראייה, מאחורי הפרגוד בקלפי בשעת ההצבעה, מונח ארגז אשר בו סדורים כל פתקי המפלגות השונות. בארגז זה יש גם "פתק לבן", כאפשרות בחירה לגיטימית.
במערכת הפוליטית הקיימת אין אפשרות לעדה התימנית להשמיע קול מחאה, גם לא ציוץ!
רוב ערוצי התקשורת ההמוניים סגורים בפניה.
לפני כ-15 שנים שידר ערוץ "קול יהדות תימן", אשר הביא את קול העדה בתקשורת בישראל. הערוץ נסגר בברוטאליות עם כתב אישום המקביל בחומרתו להריגה.
למבינים, נשפטתי בביה"מ המחוזי! בת"א (בבימ"ש זה מובאים תיקי פשיעה חמורה בלבד).
על סעיף האישום המרכזי "שיבוש תקשורת מטוסים וסיכון שדה תעופה", צוין בכתב האישום שהעונש המרבי על עבירה זו הוא 20 שנות מאסר!
עבדכם (כותב טור זה) הקים את הערוץ התימני. שדרנו במשדרים נקיים אשר לא הפריעו למטוסים (המשדרים נבדקו במעבדה מיוחדת, יחידה בישראל). כתב האישום היה ה"אצבע המאיימת" הטריגר לסגירה, וד"ל.
הדמוקרטיה בישראל לא יכולה ו/או רוצה חופש ביטוי אמיתי. חופש הביטוי קיים רק למקורבים ולאליטות! בדמוקרטיה בישראל סותמים פיות, מבקשים בכוח להכפיף אותך למערכת פוליטית קיימת.
איך אתה, כבן העדה התימנית, יכול בכל זאת להשמיע את קול מחאתך?!
אם רבים מבני עדת התימנים יתאחדו להצבעת מחאה ב"פתק לבן" בקלפי, במיוחד בריכוזים של בני העדה, כמו בראש העין הישנה, במושבים התימנים, בשכונות התימניות בערים הגדולות וכו', יהיה בוודאות של מאה אחוז, מי שישים את ליבו לכך ויותר. עם סגירת הקלפי ה"פתק הלבן" נספר ומפורסם כמו יתר פתקי ההצבעה.
לשואלים, מה אומרים רבני העדה.
בעת הזאת עדיף לא לשאול, בודאי לא בפרהסיה. המצב בעת הזאת הוא בבחינת "רבם דקרו", עת לעשות לה'!
ואלה שכבר מתבטאים בנושא ההצבעה, נראים בציבור כמהססים וחוששים לתגובת נגד!
בש"ס במיוחד, אשר "תפסו" בעלות על העדה התימנית, ירגישו (בכאב) את אובדן "הקולות הבטוחים" וידעו מהצבעת המחאה בזמן אמת. אין ספק שהשיח הפוליטי לאחר מכן יהיה שונה (אם רק יהיה עם מי לדבר בעדתנו…).
מכאן "מובנת" מלחמת ש"ס, לא לאבד את קולות העדה התימנית הניתנים בחינם, אוי לבושה.
קשה להבין ולקבל את מעשה אותם רבנים תימנים, אשר עלו לביתו של נשיא ש"ס, במהלך שהובן ובלט כתמיכה פוליטית בש"ס, כ"הליכה לקנוסה", ממש לפני הבחירות!
יש במהלך זה יותר "שנאת המן" מאשר "אהבת מרדכי"! וחבל!
לא רק במפלגת ש"ס ישימו את ליבם למחאת ה"פתק הלבן". כל המערכת הפוליטית תדע ותעריך את עמידת בני העדה.
עדת התימנים לא מחויבת בחבירה לאף מפלגה.
התימנים הם לא ספרדים! נקודה.
העדה התימנית סוברנית להחליט עם איזו מפלגה ברצונה לחבור.
צריך להשתחרר ולתמיד מלפיתת החנק וההרס של "אחינו" הספרדים.
כבר מלפני מאה שנה ידעה העדה התימנית בישראל מלחמה עם הנהגת הספרדים בירושלים, מלווה באלימות ואפילו ניסיון רצח של רב גדול בישראל ועסקן. פרק היסטורי זה שפורסם בספר "זכור לאברהם" למהר"א נדאף זצוק"ל, הוא מעט וברמז. נבדקת אפשרות לפרסם את האמת במלואה בפרשה זו, באחד מהגיליונות הראשונים של עיתון "לפני המחנה" אשר ייצא בקרוב!
בכל מקרה בשלב ראשון, צריך לחתוך את חבל הטבור הרקוב, החלול מתוכן ולהתנתק ממפלגת ש"ס. להתנתק מחיבוק הדוב של מפלגת ש"ס ולחבור למפלגה אחרת. צריך כי בש"ס ידעו בוודאות, בני עדת תימן, לא בכיס הפוליטי של אף מפלגה.
רק לאחר תקופת צינון ארוכה, אפשר יהיה לשקול עניינית אפשרות לחבירה לש"ס. רק אם בש"ס יפנימו את המסר!
לא יתכן שעסקנים ממונים מדרג ד' בש"ס יהיו "מאן דאמר" של העדה התימנית!
לעניין האמירה כי "פתק לבן" הוא למעשה תמיכה בשמאל. האמירה מטעה ובהחלט לא נכונה! קולות "הפתק הלבן" מתחלקים בשווה בין כל המפלגות הקיימות, רק בין אלה שעוברות את אחוז החסימה! ובעלי האינטרסים שלא יטעו ויבלבלו את דעתכם!
עמידה עצמאית של בני העדה והבעת מחאה באמצעות "פתק לבן" היא לגיטימית ביותר!
נשלשל עתה "פתק לבן" בקלפי, למען הרבות תורה בישראל בעתיד הקרוב בע"ה!
לעניין מנהיגות הגר"ש קורח שליט"א.
בעולם החול מתמודדים על תפקידי המנהיגים, צעירים יפי מראה ורטוריקנים (בעלי כושר הבעה). ואנחנו רואים איך בחוסר אחריות העולם מתנהל עתה כמו בעבר. מלחמות עולם עקובות מדם פורצות בלהט נעורים, בשל ענייני כבוד וחוסר שיקול דעת.
אוי למדינה שמנהיגה נער!
בעולם התורה, המנהיגים הגיעו להנהגה לרוב לעת זקנותם ולא בכדי.
הגר"ש קורח שליט"א עייף רק מחסרי דעת המבקשים לכלות את זמנו להבל וריק. הגר"ש קורח ישיש כתואר כבוד. וזקן בחכמה וניסיון חיים.
רק הגר"ש קורח יכול לאחד את רוב ככל רבני העדה תחת הנהגתו מתוך אהבה וכבוד הדדי אמיתי.
חשוב שהעסקנים סביב הגר"י רצאבי, אלה המייעצים, יקבלו את מנהיגות הגר"ש קורח שליט"א, למענם הם. כשיגיע זמנו של הגר"י רצאבי, יקבלו הרבנים הצעירים של הדור הבא את מנהיגותו, וד"ל.
אין כמו הגר"ש קורח לפשר ולתווך בין רבני העדה, שרק יגלו נכונות!
כל המלחמות שהתנהלו מחצרו של הגר"י רצאבי, בסופו של יום, לא הוסיפו בלשון המעטה הרבה כבוד לעדה.
הגיע הזמן לכבוד הדדי ולמנהיגות אחרת שתוביל את הזרם המרכזי בעדה!
לאלה המערערים, אתם רואים אפשרות מוסכמת ריאלית אחרת להנהגה?!

הבהרה לתומר (הגיב לטור הקודם "הישורת האחרונה" תגובה מס' 26).
עם ישראל אופיין משחר בריאתו בחלוקה לשבטים. להזכירך, יעקב אבינו ושנים עשר שבטי יה.
"תומר", כמה שאתה מתוק (כלשונו המחודדת של הרב אמנון)!
אשכנזים, ליטאים, המוני חצרות חסידים, ספרדים למיניהם וטירותיהם – לכולם נמצא מקום במרחב הפוליטי, רק לתימנים לא?!
כולם מתאחדים מקימים מוסדות תורה, ונאחזים במנהגיהם הגלותיים לכולי עלמא כבתורה מסיני. ורק לנו תומר, אתה מציע להתאחד סביב מנהיגותו של הרב אמנון, שמעולם לא נשמע קולו בנושא יהדות תימן.
הרב אמנון כבודו במקומו מונח! אין לי עניין להתפלמס איתו, אך אל תבטל את הצורך וחשיבות שמירת מסורת יהדות תימן לדורות.
הצלת עם ישראל שבעים פנים לה. אחרי חזרה בתשובה בהכוונת הרב אמנון, לאן יחזרו?לאיזה בית מדרש? לספרדי? לליטאי? לנוסח האחיד של צה"ל? איזה מבטא עילג יאמצו?
הידעת כי רבים הבאים בטרוניה אל הרב אמנון, שנראה כי צור מחצבתו היה בליטא למרות לבושו התימני!
שאלת, מה הצרכים המיוחדים של בני עדת תימן ובמה הם שונים מכל יהודי שומר תורה ומצוות?
תשובה: בני עדת קודש יהדות תימן מחזיקים בתורה ומנהגים שלא הורקו מכלי אל כלי לפחות אלפים שנה. מבטא שפתים קדוש כנתינתו ללא עילגות לכולי עלמא.
תורה זו שבע"פ, מבטא שפתים מקודש, מנהגים ומסורת קודש של יהדות תימן, הם אבן הראשה של עדתנו. חובה עלינו למסור את נפשנו לשמירה ולהנחלתה קודם לבנינו ואחר לכל עם ישראל. לו רק נשכיל לשמור על תורה שבע"פ זו שבידנו, כמו אחינו מאשכנז וספרד שמוסרים את נפשם על הרבה עניינים ולעיתים פחותים בהרבה, לו רק נשכיל ונלמד…
אני מקווה תומר, שאתה מבין כעת על חשיבות שמירת תרומתה הייחודית של עדתנו בתוך שאר עם ישראל.

היום אין למי להצביע!
הרב אמנון לא מתיימר לייצג אינטרסים של העדה התימנית. אני מאמין ומקווה שהרב אמנון יעבור בגדול את אחוז החסימה.
אך, שים לב! כל זמן שמספר המנדטים של ש"ס יהיה גדול יותר משל הרב אמנון, אין סיכוי שבעולם שש"ס תסכים לצירוף אנשי הרב אמנון לקואליציה ושמשם יכול יהיה להשפיע! ש"ס "תתאבד" ללא גוזמא על הרב אמנון. באופוזיציה, תרומת הרב אמנון תהיה דלה ביותר, אם בכלל!
אל תאמר אשב בביתי…
יש חשיבות בהליכה לקלפי! לא להימנע!
שלשל דווקא פתק לבן בקלפי! כמות הפתקים הלבנים היא שתקבע את רמת ההתייחסות של המפלגות בישראל לעדת התימנים!
ההצלחה בע"ה בוא תבוא, אם לא בבחירות הקרובות, אז בזו שלאחריהן. חייבים להתחיל ודווקא לצקת את יסודות האחדות לפני בחירות תשע"ג!
בשם ה' נעשה ונצליח!
אפשר שבבחירות הקרובות נתחיל בבניינה הרוחני של עדתנו, ההחלטה הרת גורל זו מסורה ביד כל מצביע בבחירות הקרובות!
הצבע פתק לבן, ללא כיתוב! כל פתק שנכתב עליו סימן כלשהוא, נפסל, ולא נמנה עם יתר פתקי ההצבעה הכשרים!

0