r רבני תימן נגד 'התימנה' - נוסח תימן

רבני תימן נגד 'התימנה'

23 ינואר

רבני ראש העין ובראשם המרא דאתרא הגאון הרב עזריה בסיס שליט"א, יצאו ב'קריאת קודש' נגד מופע "התימנה" המתקיים ע"י עיריית 'ראש העין' . חל איסור חמור ונורא להשתתף במופע, כותבים הרבנים בכרוז מיוחד.

השבוע נחרדו רבני העיר ובראשם הגאון הרב עזריה בסיס שליט"א המרא דאתרא לראות פרסומים הקוראים לתושבי העיר 'ראש העין' והסביבה להגיע ולהשתתף במופע "תימנה", שיתקיים בחול המועד סוכות ברחבת המתנ"ס 'לב העיר' בחסות עריית ראש העין, תחת חילול ימי חול המועד.
 
בקול קורא שיצא, חתמו נגד המופע הגר"ע בסיס המרא דאתרא וגם רבני השכונות הגר"מ זכריה, הגר"ש תעיזי והגר"י הינדי.
 
בכרוז נכתב, "מודיעים אנו בזה לכל הציבור תושבי העיר 'ראש העין' והסביבה כי חל איסור חמור ונורא להשתתף במופע המנוגד בתכלית לרוח תורתנו הקדושה ככתוב 'והיה מחנך קדוש', ידע הציבור ויזהר כי זה גובל באביזרייהו דעריות, ה' ירחם ולמזהיר ולנזהר שלומים כמי נהר".
 
היות ומופע זה גורם לחילול כבוד עדת יהדות תימן, כאשר המארגנים קוראים למופע 'תרבות תימן' והאומנים מחללים את ספר השירים הקדוש 'דיואן' שנכתב על ידי רבנו הקדוש הרב שלום שבזי זצוק"ל. כתבו הרבנים בכותרת הכרוז 'אזהרה חמורה'.
 
ולכן כל בר דעת שיש בו יראת ה' ימנע עצמו ואת אנשי ביתו שלא יכשלו בעוון חמור זה שגורם ח"ו לסילוק השכינה ומי שמשתתף בכנס זה גורם לחילול ה' ברבים. ומצער הדבר כי ישנם עשרות אמנים, זמרים ולהקות תימניות שנתפתו תורת בצע כסף והסכימו להופיע.


ראה תוצאות סקר: מה דעתך על ה"תמניאדה"?

0