מבצע!
מנחה וערבית – בלדי כיס

8.00 7.00

מבצע!
מנחה וערבית – שאמי כיס

8.00 7.00

מבצע!
תפילת שחרית – שאמי כיס

8.00 7.00

מבצע!
תפילת שחרית – בלדי כיס

8.00 7.00

מבצע!
סדר הבדלה – בלדי

6.00 5.00

מבצע!
קריאת שמע – שאמי

5.00 4.00

סדר הבדלה – שאמי

6.00

מבצע!
סדר ברית מילה

6.00 5.00

מבצע!
קריאת שמע – בלדי

5.00 4.00

מבצע!
מנחה וערבית פיצפון

10.00 7.00

0