ספרי מחקר

מבצע!
ספר המוסר – מהדורת רצהבי

137.00 95.00

מבצע!
פרקים במורשת יהודי תימן

160.00 120.00

תהודה 32

45.00

מבצע!
איש ימיני

320.00 240.00

מבצע!
העליה הגדולה מתימן

133.00 100.00

מבצע!
הצומח והחי במשנת הרמב"ם

67.00 50.00

מבצע!
יהודי צעדה וסביבותיה

47.00 35.00

מבצע!
לקח טוב

53.00 40.00

מבצע!
מחקרים בסידורי תימן

320.00 240.00

מבצע!
מטוב יוסף

107.00 80.00

מבצע!
מתימן לישראל

80.00 68.00

מבצע!
מילון יאר יאיר

113.00 85.00

מבצע!
ספר המעשים

193.00 145.00

מבצע!
ספר המוסר

107.00 80.00

מבצע!
רבנית וכלה בשירות המדינה

90.00 75.00

מבצע!
שיחון תימני-עברי

27.00 20.00

מבצע!
תפארת תימן

60.00 45.00

מבצע!
תימן ומחנה גאולה

45.00 37.00

0