תיגאן וחומשים

מבצע!
תורה קדומה קטן

137.00 110.00

מבצע!
כתר שלום

160.00 120.00

מבצע!
עמודי שמואל

120.00 95.00

מבצע!
סדר ההושענות

12.00 9.00

מבצע!
תאג' חזון שמעון

107.00 80.00

מבצע!
תאג' כתר ישראל גדול

133.00 100.00

מבצע!
תאג' כתר ישראל קטן

95.00 80.00

מבצע!
תאג' כתר תורה גדול

107.00 80.00

מבצע!
תאג' תורת אבות גדול

160.00 140.00

מבצע!
תאג' תורת אבות קטן

125.00 100.00

מבצע!
תאג' 50 פירושים

200.00 150.00

מבצע!
תיקון סופרים

170.00 130.00

מבצע!
תורת אמת – החומש המפואר

250.00 200.00

מבצע!
אלה מועדי ה'

28.00 19.00

מבצע!
החומש המהודר

233.00 190.00

מבצע!
התאג' המהודר

265.00 230.00

מבצע!
סט חומש שילה – קטן

133.00 100.00

מבצע!
תיקון סופרים – יכין ובועז

200.00 150.00

0