אגרת הפורים

50.00 40.00


בעריכת הרה"ג יוסף עראקי שליט"א


ור' אדם בן נון הי"ו. מהדורה חדשה.


לנוהגים כשאמי ובלדי, כולל עניינים שונים הקשורים לפורים: הלכות


פורים, תיקון פורים, מגילת אסתר, מאמרים המלוקטים מויצבור יוסף בר, מנורת המאור. תיקון קוראים ועוד.

-
1
+
0