אדני פז

67.00 50.00

 


4 כרכים. מאת: הרה"ג אלון אבידר שליט"א.


שאלות ותשובות, כולל חקרי הלכות וביאורי סוגיות בעניינים שונים.

-
1
+
0