אוצר הדרשות

167.00 130.00


2 כרכים.


מאת: ר' מרדכי יצהרי הי"ו


דברי הגות לפרשיות התורה לשבתות ומועדי ישראל, בספר זה כל פרשה ונושאיה העניניים מסודרים בפתיחת כל פרשה, וכן הושם דגש על מנהגים שנשתמרו במורשת יהודי תימן.

-
1
+
0