אור ההלכה

67.00 50.00


2 חלקים. בתמונות צבעוניות.


חלק א': אוסף מנהגי ק"ק תימן על משנה ברורה, בתוספת טבלאות.


חלק ב': אוסף מנהגי ק"ק תימן על שלחן ערוך "יורה דעה". כולל מסורת השחיטה והניקור.


 


בו אוסף מנהגי ק"ק תימן על סדר ש"ע ומשנה ברורה, בתוספת טבלאות ומאות תמונות צבעוניות. נלווה אליו מבוא נרחב בעניין "חיזוק מנהגינו בארצינו". 420 עמ'. ניתן להשיג בחנות נוסח תימן 03-6781444


 
בשבח הספר אור ההלכה לחץ כאן


 


אתר ארגון אור ההלכה

-
1
+
0