אנציקלופדיה לחכמי תימן

240.00 185.00


2 כרכים.מאת: ד"ר משה גברא הי"ו


באנציקלופדיה זו למעלה מ-3000


ערכים הכוללים: רבנים ראשיים,


רבני קהילות, ראשי אבות בית דין, דיינים, חכמים, משוררים, מקובלים, מנהיגי קהילות ועוד.

-
1
+
0