באור מלאכת ההיגיון

57.00 45.00


לרבינו משה בן מימון – מקור ותרגום, עם הקדמותיהם ופירושיהם של רמ"ד, רי"ה, רמ"כ, חי"ר ורמ"ו.


תרגם, הגיה והכין: הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל.


 


להגדלה לחץ על התמונה...


 


-
1
+
0