בארות שלמה - על אבן העזר

83.00 65.00

 


 מאת: הרה"ג שלמה צדוק שליט"א.
הערות, חידושים וביאורים
בסוגיות הש"ס בסדר נשים ובמשנת רבותינו הראשונים עד להכרעת הפוסקים.

-
1
+
0