בשני וחמישי ומנחת שבת

24.00 18.00


ספרון כיס לקריאת התורה בשני וחמישי ומנחת שבת.
כולל תיקון סופרים.

-
1
+
0