דברי נחמיה

100.00 80.00


2 כרכים.


מאת: הרה"ג נחמיה כועי שליט"א


חיבור מקיף של דרשות על


פרשיות השבוע, מדרשים,


פרשנות, הלכה ומחקר תלמודי.

-
1
+
0