דברי שלום

60.00 45.00

 


14 כרכים. מאת: הרה"ג אבנר עפג'ין שליט"א.


מנהגי הרש"ש ובית אל עפ"י כתבי האר"י ז"ל, ועליו סובב פירוש "נר שלום" המביא מקורות וראיות למנהגם מהש"ס ומהפוסקים.

-
1
+
0