דיוקנאות

67.00 50.00


מאת: ר' יחיאל נחשון הי"ו


עוסק בהנהגה היהודית בתימן במאה הי"ח-י"ט, אבות בתי דין ודיינים, רבנים ונשיאים, קווי אופי לדמותם ועל אישיותם ופעולתם הדתית והציבורית למען העדה.

-
1
+
0