האתרוג התימני

7.00 5.00


חקרי הלכה ובירורי סוגיות, ראיות והוכחות חזקות כי בזמננו רק


האתרוג התימני הוא הכשר לכולי עלמא וללא שום חשש הרכבה.

-
1
+
0