האתרוג שעליו דיברה התורה

37.00 28.00


מאת: ר' צמח קאדי ז"ל.


סוגיית האתרוג הכשר האמיתי


שמקורו בתימן, עם קונטרס


הוספות "וינהג בעוזו תימן"


העוסק בדבר המנהגים המקוריים


שנשתמרו בתימן מימי קדם.

-
1
+
0