הגדה מגיד שלום

47.00 35.00


נוסח שאמי.


בעריכת הרב שלום זכריהו.בתוספת הלכות ומנהגים כמנהג ק"ק עדן תימן עדות המזרח והספרדים עם ביאור "מגיד שלום".


 


-
1
+
0