הגדה של פסח - לכל בית ישראל

10.00 8.00


 


נוסח שאמי.


כולל סדר עירוב תבשילין, דיני הדלקת נר יו"ט, הסדר וההסיבה, דיני ארבעה כוסות ועוד.

-
1
+
0