הגדה של פסח "מגיד מראשית"

18.00 15.00


 


נוסח שאמי.


כולל: סדר וביעור חמץ, אופן עשיית החרוסת, סדר עירובי תבשילין לבני חו"ל, עריכת שלחן הסדר ושאר ההכנות, שיר השירים ופיוטים לחג.


מאת: הרה"ג יוסף צוביירי זצ"ל.

-
1
+
0