הגדה של פסח עם תוספות

40.00 30.00


 


כולל דינים השייכים לחג הפסח, מגילת שיר השירים, שירים לפסח ועוד תוספות רבות כמנהג ק"ק עדן יע"א.

-
1
+
0