הדיואן המפורש

92.00 80.00


ביאר, תרגם, ניקד וערך: ר' מרדכי יצהרי הי"ו


מבחר שירת יהודי תימן לשבת ומועד, מילה וחתונה, שירי ירחים ואירועי שמחה שונים. עם תרגום המילים. גדול.

-
1
+
0