הולך תמים

90.00 70.00


מאת: אביבית לוי


תיאור חייו, פועלו ומורשתו של הרב יוסף קאפח זצ"ל בצורה נרחבת ומפורטת המשקפת את אורחות חייו מאת נכדת הרב.

-
1
+
0