הלכה ערוכה

33.00 25.00מאת: הרה"ג גדעון דקה שליט"א.


הלכות פורים בהרחבה לנוהגים כשלחן ערוך או כרמ"א, בצירוף פסקי "שתילי זיתים" ומהרי"ץ, עם שאלות אקטואליות והכרעות פוסקי זמנינו.

-
1
+
0