הנשר הגדול - הרמב"ם

73.00 55.00


מאת: ר' אבישי בר אושר הי"ו.
תיאור חייו ותולדותיו של רבינו משה בן מימון זצוק"ל הלא הוא הרמב"ם. וכן תיאור משנתו ותורתו ובאספקלריית הדורות.

-
1
+
0