ויען יוסף

37.00 28.00


מאת: הרב יוסף צברי שליט"א.


בגדרי שומע כעונה. חידושים וביאורים, חקרי הלכות וביאורי סוגיות עלהמצוות המעשיות השייכות לענייני שומע כעונה.

-
1
+
0