ויצבור יוסף בר

80.00 60.00

המחיר לכרך אחד!כרכים ג' ו-ד' בלבד.


מאת הרה"ג יוסף צובירי זצוק"ל. חקרי הלכה, בירורי מנהגים ודיוקי נוסחאות ערוכים כסדר השולחן ערוך למרן הקדוש.

-
1
+
0