זכור לאברהם תפילה לאל חי

42.00 38.00


סידור תפילה נוסח שאמי. ערוך בצורה מסודרת


ללא דילוגים מדויק ומהודר, באותיות מאירות עיניים ע"פ דפוס ליוורנו וכתבי יד עתיקים של סידורים נוסח שאמי מתימן. סט נפלא המומלץ בכל בית.


בהמלצת הרבנים הגאונים: מו"ר עזריה בסיס שליט"א, מו"ר שלמה מחפוד שליט"א, מו"ר פנחס קורח שליט"א ומו"ר שלמה קורח שליט"א.


בשמונה חלקים: ימות השנה, פסח, שבועות, חמש תעניות, ר"ה, כיפור, סוכות וקריאי מועד.


ובארבעה גדלים: כיס, בינוני, גדול ולשליח ציבור.


מהדורות ש"צ ובינונית לימ"ה בלבד. המחיר לכרך בודד.


 

-
1
+
0