חומש ילקוט רועים

65.00 49.00


5 כרכים.


כולל בתוכו: קרא, רש"י מנוקד, תרגום, תיקון סופרים, הפטריות ותרגומן ומנורת המאור.


נוסף עליהם "ילקוט רועים" והוא אוסף פירושים מכתבי יד מחכמי תימן. ניתן להשיג את כל הכרכים למעט בראשית.

-
1
+
0