חכמת שלמה

60.00 45.00


לרבינו מארי שלמה טביב זצ"ל


פירוש נפלא בדרך הפרד"ס


על ספר במדבר וחלק


מספר דברים.


 


להגדלה לחץ על התמונה...


-
1
+
0