מזור מתימן

67.00 52.00


 


מאת: ר' רחמים עדני הי"ו


ערוך בצורה נפלאה ובעל ערכים רבים של צמחי מרפא וסגולותיהם, וכן אופן הטיפול הלכה למעשה במערכות הגוף השונות על כל הנלווה אליהן.


מאת רחמים עדני הי"ו ,191 עמודים.


 

-
1
+
0