מיצירות ספרותיות מתימן

37.00 28.00


מאת: ר' יהודה לוי נחום ז"ל


פירושים ודברי הגות לתנ"ך, פירוש על הרמב"ם ושרידי דפים עתיקים מפרקי ר' אליעזר, וכן 62 צילומי עמודים מכתבי יד, תעודות חשובות, מכתבים, שטרי מכירה ועוד.

-
1
+
0