מנחה וערבית בפורמט גדול

22.00 18.00

 


לימות החול ולשבת, כולל בתוכו:


שירי המעלות, פרקי אבות, קריאת התורה למנחת שבת ולתענית ציבור ועוד תוספות רבות. בפורמט גדול ובכריכה קשה.


-
1
+
0