מסורת השחיטה והניקור

67.00 50.00


הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א מחזק את ידיו של הרה"ג יובל כהן שליט"א, שזכה להנציח את מסורת ה"ניקור התימני" למען לא תשתכח תורת הניקור לדורות.
"...ידידנו הרב יובל כהן זכה לחבר את הספר הזה, חיכיתי שיצא ספר כזה כבר עשרות שנים... מה שמופיע בספר, זו המסורת שהיתה מקובלת בתימן, ויישר כוחו שהוביל עניין זו כמו כהן, כשם שאמרו חז"ל כהנים זריזים הם, והצליח לתת תמונות מפורטות וברורות". (ציטוט מתוך דבריו בסוף השיעור השבועי מוצאי שבת ויצא ה'תש"ע).
-
1
+
0