מסורת תימן בעוף

53.00 40.00

מנהגי יהדות תימן מתחילת שחיטת העוף עד הכשרתו, בתוספת מנהגים בשאר קהילות ישראל.
מאת הרב אביחי יצחק זצ"ל

-
1
+
0