משנה תורה להרמב"ם בכרך אחד

213.00 160.00


העורך: הרב יוחאי מקבילי שליט"א.


מהדורת מופת מנוקדת בכרך אחד.


מוגה ומדוייק על פי כתבי יד תימנים, בצרוף אחד עשר מפתחות.

-
1
+
0