נחש הנחושת

583.00 450.00


 


מאת: הרה"ג שלום כתר זצוק"ל


עוסק בסגולות, רפואות, גורלות וקמיעין, ובו מבוארים גורל החול, חכמת כף היד, שאלות הגורלות, אופן עשיית קמעים ועוד.

-
1
+
0